Netflix is all set to release Cobra Kai season 5. It ...